De flesta bilderna på sidorna är klickbara för att kunna ses i större format.

Välkommen till projekt Rent Vatten i Kenya!

Vattenhämtning vid källan i Pocho.

... eller som det kallas på engelska “Project Protected Springs in Kenya”

Projektet drivs av sex Rotaryklubbar i samarbete med Rotarys läkarbank

Klubbarna är

  • Ljungskile Rotaryklubb 
  • Orust Rotaryklubb 
  • Trollhättan Rotaryklubb 
  • Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb 
  • Uddevalla-Skansen Rotaryklubb 
  • Vänersborg-Aurora Rotaryklubb

Tidigare har även några andra klubbar i Rotarydistrikt 2360 deltagit i projektet.

Projektet startade redan 2005 och resulterade i att de första källorna blev klara 2007.

Nu är vi åter i gång efter pandemin med byggen av skyddade källor i Kenya tillsammans med Rotary Doctors (Rotarys läkarbank).

De senaste källorna som färdigställts är Lutasio- och Nabanyirakällorna, som blev klara nu i månadsskiftet juli/augusti.

I och med dessa källor har vårt projekt nu byggt 87 skyddade källor sedan 2007!

Byggena har resulterat i att långt över 150 000 människor i landsortsbyar i västra Kenya har fått tillgång till rent dricksvatten. Det är fler än dubbelt så många som alla invånare i t. ex. Uddevalla kommun.

Arbetet fortsätter med nya byggen allteftersom ekonomin och pandemin tillåter.

På dessa sidor ska vi försöka presentera vårt arbete – dels sedan tidigare, dels det som händer nu. Det kommer att läggas till material efter hand, både nytt och sådant som relaterar till tidigare byggda källor.

Än en gång välkommen!