Källorna i Khabukhoshe och Tiema klara

Nu är ytterligare två källor klara i Kenya – Khabukhoshe och Tiema, som sponsras av respektive Uddevalla Skansen Rotaryklubb och Ljungskile Rotaryklubb. Sponsor för båda källorna är också Rotary Doctors. I och med detta har vårt projekt nu sedan starten färdigställt 92 skyddade källor!

Nedan finns några bilder från källorna, samt ett analysprotokoll för respektive källa. Vattnet är utmärkt på båda håll!

Bygget pågår vid Khabukoshekällan.
Bygget pågår vid Khabukoshekällan.
Murningsarbete vid Tiemakällan.
Murningsarbete vid Tiemakällan.
Rent och fint vatten vid Khabukoshekällan.
Rent och fint vatten vid Khabukoshekällan.
Färdigt vid Tiema-källan.
Färdigt vid Tiema-källan.
Khabukoshekällan före
Khabukoshekällan – arbetet har börjat.
Bra vattenflöde vid Tiemakällan.
Bra vattenflöde vid Tiemakällan.
Khabukhoshekällan - vattenanalys utan anmärkning.
Khabukhoshekällan – vattenanalys utan anmärkning.
Tiemakällan - vattenanalys utan anmärkning.
Tiemakällan – vattenanalys utan anmärkning.
Översätt/Translate »