ebubambula_1

I dag hämtar man vatten och tvättar i samma avlånga dyhål i Ebubambula.

Översätt/Translate »