Uppföljningar av tidigare byggen

Staketet är tyvärr borttaget på ena sidan

Uppföljning efter tre månader av Afuta- och Chuolokällorna, samt ettårsuppföljning av Rero- och Kogutukällorna.

Nu har Jacintas team i Kenya gjort uppföljning efter ett år på de källorn som skyddades under juni/juli 2018. Både Rero- och Kogutukällorna fungerar bra.

Kogutu har sänkt vattenflöde, beroende på långvarig torka. Men den har inte sinat, utan vattnet rinner kontinuerligt. Tyvärr har en markägare tagit bort stängslet på ena sidan av inhägnaden av källan. Han har plöjt upp marken alldeles intill. Det är inte bra, men Jacinta prövar att tala honom tillrätta. Men det kan bli svårt.

Vid Afutakällan klagar Jacinta på att det är för mycket sly i avrinningsdiket och uppmanar byborna att röja bättre.

Frånsett dessa påpekanden fungerar källorna bra.

Sponsorer till Afuta och Chuolo är Torp Köpcentrum, Ljungskile, Uddevalla Skansen och Uddevalla Byfjorden Rotaryklubbar samt Rotary Doctors.

För Kogutu står Ljungskile RK som sponsor och för Chuolo är det Trollhättan RK, båda tillsammans med Rotary Doctors.

Här nedan finns några bilder på källorna som de ser ut idag.

Staketet är tyvärr borttaget på ena sidan
En markägare har tyvärr tagit bort ena sidan av stängslet till Kogutukällan och har plöjt upp marken alldeles intill.
Staketet är kvar på andra sidan
Staketet är kvar på andra sidan av källan.
Källan i Afuta fungerar bra
Källan i Afuta fungerar bra, men byborna måste rensa avrinningsdiket från sly.
Vattnet från Afuta bäres hem.
Vattnet från Afuta bäres hem.
Rerokällan fungerar bra.
Vatten hämtas från Rerokällan, som fungerar bra.
Chuolokällan
Vattnet rinner i Chuolo.
Översätt/Translate »