Uppföljning efter 3 månader av Kogutu- och Rerokällorna

Källan vid Kogutu, sponsrad av Ljungskile RK, U-fonden, bidrag från distrikt 2360 och Rotary Doctors. Som man kan se läcker det litet vatten vid trappan. Detta måste åtgärdas så det inte eroderar.

Dessa två källor blev skyddade och färdiga i början av juli i år. Jacinta Karimi, vår kvinna på plats i Kenya, har gjort en uppföljning efter drygt 3 månader och kan konstatera att källorna fungerar bra.

Det läcker lite vid trappan vid Kogutukällan. Men detta skall åtgärdas så det inte börjar erodera. Det kräver en ytterligare kontroll om två månader. Vattenflödena uppges vara goda och källorna utnyttjas flitigt. Kogutukällan sponsrades av Ljungskile RK, U-fonden, bidrag från distrikt 2360 och Rotary Doctors. Rerokällan sponsrades av Trollhättan RK, U-fonden, bidrag från distrikt 2360 och Rotary Doctors.

Källan vid Kogutu, sponsrad av Ljungskile RK, U-fonden, bidrag från distrikt 2360 och Rotary Doctors. Som man kan se läcker det litet vatten vid trappan. Detta måste åtgärdas så det inte eroderar.
Källan vid Rero sponsrad av Trollhättan RK, U-fonden, bidrag från distrikt 2360 och Rotary Doctors. Det syns på bilden att vattenflödet är bra.
Översätt/Translate »