Uppföljning 2017

Källan i Wangara

Källorna som byggdes 2016 har kontrollerats efter ett års användning.

Det gäller sex källor. Merparten har befunnits vara i gott skick, men i några fall måste rensning m.m. av utflödet göras. Vattenflödet är bra i samtliga fall.

Källan i Odouri
Källan i Odouri.
Källan i Wangara
Källan i Wangara.

 

Översätt/Translate »