Två nya källor på gång!

Mwichinga före bygget börjar.

Nu händer det saker. Jacinta har skickat förfrågan om att starta två nya källor under de närmaste dagarna. När dessa är klara har vårt projekt byggt sammanlagt 63 skyddade källor i Kenya!

Det är Mulutungu- respektive Mwichingakällorna.Vi har godkänt de båda avtalsförslagen som hon skickat. Vi har nu också godkänt utbetalning av förskott till entreprenören för dessa två (60 % av totalkostnaden) och byggena sätts igång i rappet.

Som man kan se på bilderna är det inte något särskilt bra vatten byborna har fått stå ut med hittills. Vi hoppas att det blir mycket bättre när byggena är klara.

Sponsorer för källorna blir som vi tidigare bestämt.

  • För Mulutungu: Uddevalla-Skansen Rotaryklubb och Rotary Doctors.
  • För Mwichinga: Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb och Rotary Doctors.
Mwichinga före bygget börjar.
Mwichinga före bygget börjar.
Mulutungo före bygget börjar.
Mulutungo före bygget börjar.
Översätt/Translate »