Två nya källor på gång!

Två flickor hämtar vatten med dålig tjänlighet vid den befintliga källan i Nyahera.

Jacinta har just skickat förslag på två källor för februari/mars. Det gick snabbt! Hon har gjort en förundersökning och lämnat oss en offert från entreprenören.

Som sponsorer för dessa två källor föreslås Torp Köpcentrum tillsammans med de tre klubbarna som jobbade som tomtar på Torp, d.v.s. Ljungskile, Uddevalla-Byfjorden och Uddevalla-Skansen rotaryklubbar. Även Rotary Doctors blir sponsor.

Nyahera är den första källan. Byn har 100 familjer med cirka 500 invånare. Många fler använder källan. Vattnet ser grumligt ut på bilden nedan.

Mubusikällan är den andra. Den ligger i samma område som Nyahera. Mubusi har 65 familjer med cirka 350 invånare. På bilden nedan ser man tydligt att det är fråga om smutsigt vatten idag!

Arbetet med att bygga om källorna är alltså planerat att äga rum februari/mars.

Två flickor hämtar vatten med dålig tjänlighet vid den befintliga källan i Nyahera.
Det befintliga vattenhålet i Mubusi. Som man kan se är vattnet inte särskilt rent.
Översätt/Translate »