Sammanfattning 2014

Uddevalla Skansen RK står som sponsor i Komond.
Pågående bygge i Komond.
Pågående bygge i Komond.
Källan i Komond före bygget.
Källan i Komond före bygget.
Uddevalla Skansen RK står som sponsor i Komond.
Uddevalla Skansen RK står som sponsor i Komond.
Kolendo före bygget.
Kolendo före bygget.

Under kalenderåret 2014 skyddades sex källor genom projektet, vilket var målet för året. Arbetet bedrevs tillsammans med Rotarys Läkarbank och dess koordinatorer i västra Kenya.

De byar där de skyddade källorna (protected springs) byggdes är i byar där Rotarys Läkarbank finns med sina jeeplinjer. På så vis får man en kontinuerlig uppföljning av källornas funktion och tillstånd.

En regelmässig uppföljning görs också efter ett år då också vattenanalys görs. Tre Rotaryklubbar (vid den tiden Ljungskile, Trollhättan Starkodder och Uddevalla Skansen Rotaryklubbar) stod för finansieringen av projektet.

Läkarbanken svarade för projektering, avtalsteckning med lokal entreprenör, genomföring av byggandet, utbildning av  byborna, inhämtning av tillstånd från markägare och myndigheter. Läkarbanken står också för organiserandet av en lokal vattenvårdskommitté.

Invigning i Kolendo.
Invigning i Kolendo.

Källorna är

  • Chibwire
  • Oganga
  • Kolendo
  • Komond
  • Komboya
  • Kosimbo

Dessa 6 källor är de enda ställen för rent vatten som finns för byborna. Källorna  betjänar ca 900 familjer eller tillsammans ungefär 6000 människor.

Rent dricksvatten är av största betydelse för hälsotillståndet för människorna här.

Vi vet att förorenat dricksvatten medför hög dödlighet bland barn under ett års ålder och hög sjuklighet bland både barn och vuxna på grund av vattenburna sjukdomar.

Komboya nästa färdigbyggd.
Komboya nästa färdigbyggd.
Komboya före bygget.
Komboya före bygget.
Översätt/Translate »