Planerade skyddade källor 2:a halvåret 2022

Nu är vi igång med projekt Rent vatten i Kenya igen. Jacinta Karimi har skickat budgetförslag och förundersökningsprotokoll för de två källor, som planeras till juli. Vi har meddelat henne att vi godkänner budgetförslagen. (Det gå ju inte att ifrågasätta dessa beräkningar, som ju ligger på samma nivå som förra året.)

Beträffande förundersökningsprotokollen, så är de mer av typ godkännande från markägaren att få nyttja marken runt källan. Detta är nytt. Men källorna har inte varit skyddade tidigare.

För att följa turordningen, så förslår vi att Ljungskile RK blir huvudsponsor för Maliki källan och Uddevalla Skansen för Musima källan, båda tillsammans med Rotary Doctors.

Källorna för september föreslår vi att Orust RK blir sponsor för Simiyu källan och Trollhättan RK för Mangoli källan.

Leitingkällan i november/december får Uddevalla Byfjorden som sponsor. Vänersborg Aurora blir slutligen sponsor för Sandekällan också i november/december.

Vi hoppas att detta förslag blir det som gäller.

Här nedan några bilder:

Smutsigt vatten hinkas upp från Malikikällan.
Smutsigt vatten hinkas upp från Malikikällan.
Så här ser Musimakällan ut innan åtgärd.
Så här ser Musimakällan ut innan åtgärd.
I det här vattenhålet hämtar byborna i Simiyu sitt vatten.
I det här vattenhålet hämtar byborna i Simiyu sitt vatten.
Vattenhålet vid Mangolikällan är dyigt.
Vattenhålet vid Mangolikällan är dyigt.
En pojke hämtar vatten ur den befintliga Leitingkällan.
En pojke hämtar vatten ur den befintliga Leitingkällan.
Vattnet i Sandekällan är inte rent direkt...
Vattnet i Sandekällan är inte rent direkt…
Översätt/Translate »