Orinda ersätts av Makhwari

Som framgår av meddelandet nedan från Jacinta har det blivit problem med Orindakällan.

En son i familjen som äger marken motsätter sig att källan skyddas och blir byns källa. I stället föreslår Jacinta att källan i byn Makhwari skyddas.

Jacinta skriver:

– Vi var på väg att starta bygget av Orindakällan när en av sönerna i familjen där den är belägen bestämde sig för att stoppa arbetet. Vi hade redan kommit överens med modern att källan skulle skyddas för användning av byn.

– Vi har diskuterat frågan med byns ledning och områdets assisterande chef och vi är överens om att mannen i fråga verkar våldsam och kan i framtiden vara ett hot mot samhället och vattenkällan. Därför avslutade jag projektet.

– Det som är bra är att byggnadsmaterialet kan användas för det andra projektet Pingo, som skulle börja i juli eftersom betalningar redan gjorts till entreprenören.

Makhwarikällan innan åtgärd.
Pingokällan innan åtgärd.

Trollhättan RK skulle ju vara sponsorklubb för Orinda, nu får klubben i stället stå som sponsorklubb för Makhwari. Vänersborg Aurora RK blir sponsor för Pingokällan.

Vi återkommer med mer nyheter så fort de kommer.

Översätt/Translate »