Nya källor och uppföljning

Mukati påbörjad

Här kommer äntligen litet nyheter från Kenya. Det tog ett tag, eftersom webmaster har haft ett stort datahaveri. Men nu är det återställt och vi är igång igen.

Vi presenterar två nya källor i vardande (nr 64 och 65), samt en uppföljning av två äldre källor.

De nya källorna är

  • Kumeru
  • Mukati

Uppföljningen är från

  • Eshianini
  • Gama

Vi har två nya källor på gång

Arbetet med de två källorna planerade för december har försenats pga mycket regnande. Nu är de i alla fall påbörjade. Vi vet inte riktigt hur långt byggena har kommit, men här finns i alla fall några bilder från uppstarten. Tyvärr av litet sämre kvalitet, men Photoshoppade för att man ska se litet bättre.

Kumeru påbörjad
Kumeru påbörjad
Mukati påbörjad
Mukati påbörjad

Ett-årsuppföljning av två källor

Vi har fått protokoll från ett-års uppföljningen av Eshianini- och Gama källorna från Jacinta Karimi. I vattenprovet från Gamakällan finns några E.coli bakterier. Kontaminationen tror Jacinta beror på de stora regnmängder som fallit. Nytt prov skall tas efter 3 månader. Under tiden tillråds byborna koka vattnet. Entreprenören skall undersöka varifrån smittan kommer. Vi får sedan nytt besked. Vattenprovet från Eshianini källan var fritt från E.coli.

I protokollet påvisas buskbeväxning av avförande diken. Byborna får bakläxa och en ny koll av detta efter 2 veckor.

Jacinta har också skickat några bilder tagna av entreprenören. De är av låg kvalitet men även de Photoshoppade för tydlighetens skull. Man kan se att det rinner bra från båda källorna.

Eshianinikällan efter ett år.
Eshianinikällan efter ett år.
Protokollet från Eshianini.
Protokollet från Eshianini.
Gamakällan efter ett år.
Gamakällan efter ett år.
Protokoll från Gamakällan.
Protokoll från Gamakällan.
Översätt/Translate »