Nya källor i Mukati och Kumeru

Mukati som källan ser ut idag.

Nu ska två nya källor byggas i Kenya. Dels en i Mukati, som kommer att vara tillgänglig för 95 hushåll, dels en i Kumeru för 60 hushåll.

Utöver att finnas för dessa hushåll kommer källorna att betjäna dem som har behov av det i grannskapet, t. ex. skolor etc.
Även husdjuren kommer att få nytta av dem eftersom det blir enklare att få tag i vatten via utloppsdiket och då inte förorena själva källan.

Arbetet med byggena ska börja snarast möjligt och vara klart i mitten av december, eller kanske tidigare.

Sponsorer för dessa källor är:

  • för Mukati, Vänersborg Aurora Rotaryklubb ihop med Rotary Doctors.
  • för Kumeru, Trollhättan Rotaryklubb ihop med Rotary Doctors.

Nedan finns två bilder som visar hur det ser ut idag innan arbetet är påbörjat. Det kan alltså utan tvekan bli mycket bättre och detta även avseende hygienen!

Kumeru som källan ser ut idag.
Kumeru, som källan ser ut idag.
Mukati som källan ser ut idag.
Mukati, som källan ser ut idag.
Översätt/Translate »