Nu bygger man källan i Gama också!

Byborna får undervisning om skötseln av källan.

Nu är jobbet igång med källan i Gama också. Denna källa beräknas bli klar om en vecka. I byn bor 98 familjer – d.v.s. ca 500 människor.

Som man kan se på bilderna använder man en liknande teknik som vid källan i Eshiniani. Här bygger man upp muren först. Därefter gräver man ut hålan bakom muren. Denna fylls sedan med sten och grus. Detta är lite annorlunda än hur man tidigare byggt och är en ny teknik som bara använts några gånger tidigare – bl.a. just vid Eshinianikällan. Vid tidigare byggen grävde man ut hålan först. Hoppas detta fungerar lika bra.

Bilderna visar hur det såg ut från början och när man kommit halvvägs i arbetet. En bild visar också samlingen när byinvånarna informeras om hygien och skötsel av anläggningen.

Ljungskile RK står som sponsor för Gamakällan tillsammans med distrikt 2360, U-fonden och Rotarys Läkarbank. Källa beräknas bli klar om en dryg vecka.

 

Källan i Gama innan arbetet började.
Källan i Gama innan arbetet började.

 

Utloppet grävs.
Utloppet grävs.

 

 

Grunden byggs i Gama.
Grunden byggs i Gama.

 

 

Muren är så gott som klar.
Muren är så gott som klar.

 

 

Utgrävningen för filtret återstår.
Utgrävningen för filtret återstår.

 

 

Byborna får undervisning om skötseln av källan.
Byborna får undervisning om skötseln av källan.

 

 

Översätt/Translate »