Nu är Suduri och Nabakhami på gång!

Surudikällan som den ser ut nu

Jacinta har kommit med förslag om två källor som kan skyddas i december, Suduri- och Nabakhamikällorna. Två gamla, naturliga källor med stabilt vattenflöde – men hittills oskyddade.

Förundersökningen och budgetförslagen är granskade och inte befunna med några tveksamheter. Vi har meddelat henne att de är OK och hon kan förbereda avtalsförslag.

Nedan finns en bild från Sudurikällan, som får Trollhättan RK som sponsorklubb ihop med Rotary Doctors. Källan kommer att betjäna 51 hushåll, samt det som finns runt omkring.

Det finns också en bild från Nabakhamikällen, som får Uddevalla-Byfjorden RK som sponsorklubb ihop med Rotary Doctors. Källan kommer att betjäna 42 hushåll, samt det som finns runt omkring.

Surudikällan som den ser ut nu
Surudikällan som den ser ut nu.
Nabakhamikällan som den ser ut nu
Nabakhamikällan som den ser ut nu
Översätt/Translate »