En 20-liters vattendunk lyfts upp på huvudet vid Lusumukällan.

En 20-liters vattendunk lyfts upp på huvudet vid Lusumukällan.

Översätt/Translate »