Viss trängsel för att hämta vatten vid Makhokha.

Viss trängsel för att hämta vatten vid Makhokha.

Översätt/Translate »