Nu är Lusumu- och Makhokhakällorna klara!

Nu är de två källorna som var planerade att färdigställas i december klara. Både Lusumu- och Makhokha källorna har efter vattenanalysen visat sig ha bra vatten båda två.

Båda källorna gör att både folk och fä får mycket bättre vatten. Litet uppgifter finns nedan.

Lusumukällan:

  • Källan har sponsrats av Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb, Rotary Foundation, Distrikt 2360 och Rotary Doctors Sweden och implementerats av Community Nursing Services i Kenya.
  • 57 hushåll med sina husdjur kan nu få tillgång till rent och säkert vatten efter att källan skyddats.
  • Vägsträckan har förkortats i jakten på rent och säkert vatten och därmed sparas tid. Barn kommer inte att spendera lika mycket tid på att hämta vatten och kvinnor kan göra andra produktiva aktiviteter i sina hem.
  • Hälsan för byborna kommer att förbättras på grund av att det finns rent och säkert vatten, vilket leder till minskning av vattenburna sjukdomar som diarrésjukdomar.
  • Skydd av vattentäktens avrinningsområde som främjar en jämn tillförsel av vatten görs genom plantering av träd.

Makhokhakällan:

  • Källan har sponsrats av Trollhättan Rotaryklubb, Rotary Foundation, Distrikt 2360 och Rotary Doctors Sweden och implementerats av Community Nursing Services i Kenya.
  • 70 hushåll med sina husdjur kan nu få tillgång till rent och säkert vatten efter att källan skyddats.
  • Vägsträckan har förkortats i jakten på rent och säkert vatten och därmed sparas tid. Barn kommer inte att spendera lika mycket tid på att hämta vatten och kvinnor kan göra andra produktiva aktiviteter i sina hem.
  • Hälsan för byborna kommer att förbättras på grund av att det finns rent och säkert vatten, vilket leder till minskning av vattenburna sjukdomar som diarrésjukdomar.
  • Skydd av vattentäktens avrinningsområde som främjar en jämn tillförsel av vatten görs genom plantering av träd.

Här nedan finns några bilder från källorna:

En 20-liters vattendunk lyfts upp på huvudet vid Lusumukällan.
Vattenprov tas vid Lusumukällan.
Även vid Makhokha lyfts en 20-litersdunk upp på huvudet.
Viss trängsel för att hämta vatten vid Makhokha.
Så här glad kan man vara med 20 liter vatten på huvudet!
Översätt/Translate »