Nabakhami och Suduru klara!

Två kvinnor bär hem frisk vatten från Nabakhamikällan

Glädjande nog flyter arbetet på med källorna i Kenya trots Coronapandemin. Vi har just fått slutrapport om både Nabakhami- och Surudikällorna. Båda källorna fungerar utmärkt och vattenproverna visar att vattnet är tjänligt som dricksvatten i båda källorna. Längre ner i detta inlägg finns en kopia av protokollet för vattenanalyserna.

Observera att svaret på vattenanalyserna omfattar flera vattenprover (labbet rationaliserar jobbet). Men det framgår vilka svar som avser våra två källor (vid pilarna).

Det är härligt att se att arbetet med källorna fortsätter som planerat trots Coronapandemin. Vi har meddelat Jacinta att vi inte har pengar till finansiering av källor under våren pga. uteblivna events, detta också pga. Coronapandemin.

Sponsorklubb för Surudikällan är Trollhättan RK tillsammans med Rotary Doctors.

Sponsorklubb för Nabakhamikällan är Uddevalla-Byfjorden RK tillsammans med Rotary Doctors.

Vi i gruppen för ”Rent vatten i Kenya” vill önska alla ett Gott Nytt År och att vi snart kan börja fungera som vanligt igen!

Två kvinnor bär hem frisk vatten från Nabakhamikällan
Två kvinnor bär hem friskt vatten från Nabakhamikällan.
Gott dricksvatten hämtas och bärs hem från Surudikällan
Gott dricksvatten hämtas och bärs hem från Surudikällan.
Analysresultatet.
Analysresultatet.
Översätt/Translate »