Maliki- och Musimakällorna på gång

Nu är arbetet i full gång med Maliki- och Musimakällorna i Kenya. Vi har fått bilder på båda källorna av Jacinta. Malikikällan, nummer 80 i projektet, har Ljungskile RK som huvudsponsor tillsammans med Rotary Doctors. Uddevalla Skansen RK står som huvudsponsor för Musimakällan tillsammans med Rotary Doctors. Den blir källa nummer 81 i vårt projekt.

Arbetet fortgår och bör vara klart i månadsskiftet juli – augusti.

Vi återkommer med fräscha bilder och rapport/bilder från byggena när de är klara. Här nedan finns några bilder från hur det ser ut nu.

Malikikällan innan bygget.
Malikikällan innan bygget.
Bygget pågår i Maliki.
Bygget pågår i Maliki.
Musimakällan innan bygget.
Musimakällan innan bygget.
Pågående arbete i Musima.
Pågående arbete i Musima.
Översätt/Translate »