Lusumu- och Makhokhakällorna snart klara!

Nu är arbetet i full gång med Lusumukällan. Här nedan finns några bilder som visar hur arbete går till. Arbetet beräknas bli klart före november månads slut. Huvudsponsor för Lusumukällan är Uddevalla Byfjorden RK, RDS, U-fonden och TRF genom distriktsbidrag från distrikt 2360.

Makhokhakällan är också påbörjad och beräknas bli klar förre november månads utgång. Huvudsponsor är Trollhättan RK tillsammans med RDS, Rotarys U-fond och TRF genom distriktsbidrag. Nedan finns även här bilder som visar arbetets gång.

Lusumukällan innan arbetet började.
Lusumukällan innan arbetet började. Ett dyhål…
Schaktning för nya Lusumukällan.
Schaktning för nya Lusumukällan. Arbetet görs för hand.
Botten gjutes i Lusumu
Så här går det till när botten gjutes i Lusumu.
Putsning av nya källan i Lusumu.
Putsning av nya källan i Lusumu.
Undervisning i Lusumu.
Undervisning i Lusumu. Byborna får lära sig om hygien och vattenvård.
Makhokhakällan före arbetet började.
Makhokhakällan före arbetet började. Ett lerigt dike.
Schaktning förbereds vid Makhokhakällan.
Schaktning förbereds vid Makhokhakällan. Allt arbete görs för hand.
Botten putsas vid Makhokhakällan.
Botten putsas vid Makhokhakällan. Det måste vara helt jämnt och slätt.
Undervisning vid Makhokha.
Undervisning vid Makhokha. Även här får byborna lära sig om hygien och vattenvård.
Översätt/Translate »