Källorna i Lutasio och Nabanyira klara!

Nu är de två källorna planerade till juli klara. En liten försening blev det, om man nu kan kalla det försening när de blev klara någonstans vid månadsskiftet juli – augusti.
Det är Lutasio- och Nabanyirakällorna det är fråga om. Här nedan finns några bilder från källorna, liksom provsvar på vattenanalysen.

Lutasiokällan fungerar bra och vattnet är helt rent. Inga E-Coli bakterier påvisade. Det är 80 hushåll med sina husdjur/boskap som vattnet används till. Denna källa har Trollhättan Rotaryklubb som huvudsponsor tillsammans med RDS (Rotary Doctors Sweden).

Nabanyirakällan, vilken har Orust Rotaryklubb som sponsor tillsammans med RDS, är också klar. Vattnet är rent och helt fritt från fekal kontamination.
Odlingsprovet visar att inga E-Coli bakterier finns. Flödet är gott och många hämtar vatten med förtjusning. Det är 65 hushåll med husdjur/boskap som vattnet används till.

Bra flöde ur båda tapprören vid Lutasiokällan.
Bra flöde ur båda tapprören vid Lutasiokällan.
Bra flöde av rent vatten vid Nabanyirakällan.
Bra flöde av rent vatten vid Nabanyirakällan.
Arbetarna vid Lutasiokällan tar rast under det tunga arbetet.
Arbetarna vid Lutasiokällan tar rast under det tunga arbetet.
En liten flicka är duktig och bär hem ett stort kärl fyllt med rent vatten från Nabanyirakällan.
En liten flicka är duktig och bär hem ett stort kärl fyllt med rent vatten från Nabanyirakällan.
Med elegans bär en kvinna 20 liter vatten på huvudet från Lutasiokällan.
Med elegans bär en kvinna 20 liter vatten på huvudet från Lutasiokällan.
Bördan känns lätt när vattnet är rent i den 20 liter stora dunken som bärs hem på huvudet från Nabanyirakällan.
Bördan känns lätt när vattnet är rent i den 20 liter stora dunken som bärs hem på huvudet från Nabanyirakällan.
Här tappas rent vatten upp av ivriga kvinnor. Det blev så mycket bättre nu vid Lutasiokällan.
Här tappas rent vatten upp av ivriga kvinnor. Det blev så mycket bättre nu vid Lutasiokällan.
Kön är lång till Nabanyirakällan innan den skyddades.
Kön är lång till Nabanyirakällan innan den skyddades. Skillnaden är uppenbar.
Den ursprungliga Lutasiokällan hade smutsigt vatten.
Den ursprungliga Lutasiokällan hade smutsigt vatten.
Analysresultatet från Lutasiokällan. Vattnet är helt rent.
Analysresultatet från Lutasiokällan. Vattnet är helt rent.
Analysresultat från Nabanyirakällan. Vattnet är helt rent.
Analysresultat från Nabanyirakällan. Vattnet är helt rent.
Översätt/Translate »