Källorna i Leiting och Sande är klara!

Nu är de båda källorna Leiting och Sande klara. Leitingkällan har Trollhättan RK och Rotary Doctors som huvudsponsorer, medan källan i Sande har Uddevalla-Byfjorden RK och Rotary Doctors som huvudsponsorer.

Alla sex deltagande klubbar i projektet är förstås sponsorer, men står inte med på skylten vid källan.

Källan i Leiting kan nu användas av 45 hushåll, medan Sandekällan kan användas av 70 hushåll och en kyrka.

I och med dessa källors färdigställande har vårt projekt nu färdigställt 85 skyddade källor. Projektet tog sin början 2005. Efter litet förberedelser både i Sverige och i Kenya började de egentliga byggena och de första källorna stod klara 2007.

Trappan ner till vattenkällan i Leiting.
Trappan ner till vattenkällan i Leiting. Källan har Trollhättan RK och Rotary Doctors som huvudsponsorer.
Vatten tas för analys_vid källan i Leiting.
Vatten tas för analys_vid källan i Leiting, som har Trollhättan RK och Rotary Doctors som huvudsponsorer.
Kö för att hämta vatten vid källan i Sande.
Kö för att hämta vatten vid källan i Sande. Källan har Uddevalla-Byfjorden RK och Rotary Doctors som huvudsponsorer.
En ung flicka hämtar vatten vid Sandekällan.
En ung flicka hämtar vatten vid Sandekällan, som har Uddevalla-Byfjorden RK och Rotary Doctors som huvudsponsorer.
Översätt/Translate »