Källorna i Kodino och Kolango klara!

Vattnet rinner bra i Kodino!
Källan i Kodino sponsras av Torps köpcenter och Uddevalla Byfjorden Rotaryklubb.
Källan i Kodino sponsras av Torps köpcenter och Uddevalla Byfjorden Rotaryklubb.

Nu är de båda källorna Kodino och Kolango klara. Här finns några bilder på dem. Slutrapport och odlingsprov på vattnet är utan anmärkning. Vattnet är fritt ifrån kolibakterier och fullt drickbart utan vidare rening. 

Sponsor för båda källorna är Torp Köpcentrum ihop med för Kodino Uddevalla Byfjorden Rotaryklubb och för Kolango Uddevalla Skansen Rotaryklubb. Medsponsorer är också Rotarys läkarbank och Rotarys U-fond.

Kodinokällan kommer att vara till för:

  • 73 hushåll.
  • Husdjur.

Kolangokällan kommer att vara till för:

  • 75 hushåll.
  • Husdjur.

Sammanfattningsvis kan man konstatera:

  • Byborna har nu tillgång till rent och säkert vatten.
  • Gångavståndet till rent vatten har förminskats avsevärt, vilket sparar tid. Barnen behöver inte lägga så mycket tid på att hämta vatten som tidigare. Kvinnorna får också mer tid över till det viktiga hushållsarbetet.
  • Bybornas hälsa kommer att förbättras som ett resultat av tillgång till rent och säkert vatten.
  • De skyddade källorna kommer att förse omgivningen med en stadig och säker tillgång till vatten.
Källan i Kolango sponsras av Torps köpcenter och Uddevalla Skansen Rotaryklubb.
Källan i Kolango sponsras av Torps köpcenter och Uddevalla Skansen Rotaryklubb.

 

Vattnet rinner bra i Kodino!
Vattnet rinner bra i Kodino!
Vattenhämtning i Kolango.
Vattenhämtning i Kolango.
Översätt/Translate »