Kahi byts ut mot Chemkengen

En av de två källor som var planerade att skyddas under november var Kahikällan. Det visar sig nu, att den regionala politiska ledningen beslutat att skydda denna källa.

Därför lämnar vi arbetet med Kahi och har i stället fått oss tilldelade Chemkengen commuity spring. Den har fler hushåll att försörja -120 mot 50 för Kahi. Det är ju glädjande, att de regionala ledningsgrupperna själva börjar finansiera skyddade källor.

Det är, som om vår mission har lyckats. Målet är ju, att invånarna själva skall klara av sin försörjning av rent vatten. Bra tycker vi!

Sponsorklubb för Chemkengen blir alltså Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb (som ju var planerad för Kahi) samt Rotary Doctors.

Att behovet av en skyddad källa i Chemkengen är stort ser man tydligt här!
Översätt/Translate »