Från dypölar till renare dricksvatten

Nyangulokällan sponsrades av Uddevalla Skansen Rotaryklubb.
Flicka hämtar vatten i Nyangulo.
Flicka hämtar vatten i Nyangulo.

Pressrelease från 2011, som skickades ut till några tidningar i Västra Götaland.

Äntligen rinner rent vatten i Nyangulo.
Äntligen rinner rent vatten i Nyangulo.

”Kom och se vad som händer i vår by” sjöng kvinnorna och klappade takten. ”Kom och se vad som händer i vår by, för vi har fått rent vatten”. Kvinnorna som sjöng och uttryckte sin glädje var med på invigningsceremonin för Nyangulokällan i Ongoro by.

Källan är en av fyra i västra Kenya som genom sex Rotaryklubbars medverkan byggs om under hösten för att rena dricksvattnet. Byborna har tidigare hämtat vatten i vad man närmast skulle kalla dypölar, leriga och smutsiga och oskyddade för nedsmutsning av djur.

De sex klubbarna har tillsammans med Rotarys Läkarbank och byborna byggt s k ”Skyddade källor”. Det innebär att vattnet, efter utgrävning av vattenhålen filtreras i en bädd av sten, sand och grus. Framför källorna har gjutits betongfundament som håller filtreringsbädden på plats och där man med lätthet får tillgång till vatten ur ett rör.  Reningen av vattnet underlättar arbetet för kvinnorna vars arbetsmiljö förbättras. Kring källorna har området skyddats med stängsel för att hålla djuren borta.

 

Invigning av källan i Nyangulo.
Invigning av källan i Nyangulo.

Källornas placering följer Läkarbankens bykliniker och jeeplinjer som bemannas av läkare från Sverige.  Rening av dricksvatten är en förebyggande åtgärd lika viktig för befolkningens hälsa som vaccinationer av barn, bekämpning av undernäring och smittsamma sjukdomar. Dricksvatten som är förorenat med bakterier, parasiter och kemikalier leder till hög barnadödlighet och hög sjuklighet bland både barn och vuxna.

Den skyddade källan är det enda hämtstället för dricksvatten i de här byarna. I varje by bor det 150 -200 familjer. Varje familj består i genomsnitt av 10 personer. Detta innebär att 1500 människor får tillgång till renare vatten per källa.

Källorna har planerats och finansierats av Rotaryklubbarna i Ljungskile, Lilla Edet, Orust, Trollhättan-Starkodder, Uddevalla och Uddevalla-Skansen. Källorna har färdigställts med stöd från Rotarys Läkarbank och dess medarbetare i Kenya. Klubbarna planerar i nuläget att totalt bygga åtta skyddade källor under 2011-2012. Det betyder att 12 000 bybor får tillgång till renare dricksvatten.

Karin Håkansson, Rotarys Läkarbank

Nyangulokällan sponsrades av Uddevalla Skansen Rotaryklubb.
Nyangulokällan sponsrades av Uddevalla Skansen Rotaryklubb.
Nyangulokällan före bygget
Nyangulokällan före bygget. Osunt och smutsigt.

 

 

Översätt/Translate »