Ettårsuppföljning av fyra källor

Pingokällan efter ett år.

Jacinta Karimi har nu gjort ett-årsuppföljning från de fyra källorna som färdigställdes under tiden mars – juli 2019. Hon har rationaliserat jobbet och besökt alla fyra källorna samtidigt.

Två blir då kontrollerade två månader efter ett år och två, två månader för tidigt. Men vi kan naturligtvis acceptera detta rationella handlade. Enligt protokollen nedan för var och en av de fyra källorna framgår det tydligt hur varje källa fungerar. Man kan också konstatera att vattenflödet är mycket gott i samtliga.

Två byar har fått påpekande, som att rensa det avförande diket och att inte hänga tvätt på stängslet – alltså inte tvätta vid källan. Aja, baja! Läs mer nedan. Alla fyra har helt rent vatten fritt från tarmbakterier. Underbart!

Som vanligt är bilderna klickbara för att kunna ses i större format.


 

Här finns en bild och vattenanalysprotokollet från Afutakällan vid ett-årsuppföljningen. Källan fungerar utmärkt och vattnet är helt rent. Sponsorer för denna källa är Torp Köpcentrum, Uddevalla Byfjorden, Uddevalla Skansen och Rotary Doctors.

Källan i Afuta efter ett år.

Källan i Afuta efter ett år.

 

Analysprotokollet från Afuta.

Analysprotokoll från Afuta.

Här nedan finns dokumentation från Chuolokällan vid ett årsuppföljningen. Även denna källa fungerar utmärkt och vattnet är helt rent. Byborna är mycket nöjda och har skött om källan bra liksom området runt omkring. Även denna källa finansierades av pengar från projektet” Tomtar på Torp”. Som sponsorer står därför på skylten: Torp Köpcentrum, Uddevalla Byfjorden, Uddevalla Skansen, Ljungskile Rotaryklubbar samt Rotary Doctors.

Bra vattenflöde i Chuolo!

Bra vattenflöde i Chuolo!Analysprotokollet från Chuolo.

Analysprotokollet från Chuolo.

 

Mahkwarikällan fungerar bra efter ett år. Vattenprovet visar att det är helt rent. Byn har fått ett påpekande om att bättre rensa det avförande diket, då där stod stagnerat vatten vid kontrollen. Dock rensades diket snabbt efter påpekandet. Det är viktigt med kontroll! Byborna är nöjda med sin källa. Sponsorklubb är Trollhättan RK och även Rotary Doctors.

 

Makhwarikällan efter ett år.

Makhwarikällan efter ett år.

 

Det var dålig avrinning från källan i Makhwari!

Det var dålig avrinning från källan i Makhwari!

 

Analysprotokollet från Makhwari.

Analysprotokollet från Makhwari.

 

Nedan finns information från Pingokällan vid ettårsuppföljningen. Även denna källa fungerar mycket tillfredsställande med utmärkt flöde av helt rent vatten. Byborna har dock varit lite olydiga och använt källan som tvättstuga, viket inte är bra. Det har påpekats av Jacinta, och vi hoppas att tillrättavisningen följs. Nu är denna liksom de andra källorna slutkontrollerade och nu ansvarar byborna själva för källans framtid. Vi hoppas den skall fungera under många år.

Denna källa sponsras av Vänersborg-Aurora RK och Rotary Doctors.

 

Pingokällan efter ett år.

Pingokällan efter ett år.

 

Pingokällan efter ett år.

Pingokällan efter ett år.

 

Analysprotokollet från Pingo.

Analysprotokollet från Pingo.

 

 

Översätt/Translate »