En lite flicka och hennes mamma fyller vattendunkar i Aseka källan när källan fyller ett år.

En lite flicka och hennes mamma fyller vattendunkar i Aseka källan när källan fyller ett år.

En lite flicka och hennes mamma fyller vattendunkar i Aseka källan när källan fyller ett år.

Översätt/Translate »