Ettårsuppföljning av Aseka- och Kadiwa-källorna

Vi har nu fått bilder på de två källorna som skyddades för ett år sedan. Först kommer två bilder från Aseka-källan. Den har gott flöde och klart vatten. Vattenprovet har ännu inte analyserats pga. överbelastning hos de statliga laboratorierna. Förhoppningsvis kommer provsvaret lite senare. Men vattnet är dock klart och gott att dricka.  Denna källa har Uddevalla Skansen, Rotary Doctors och distrikt 2360 som sponsorer.

Sedan finns två bilder som visar funktionen och nyttjandet av Kadiwa-källan ett år efter att källan skyddats. Analyssvar av vattenprovtagningen har vi ännu inte fått pga. överbelastningen av hos de statliga laboratorierna i Kenya, som normalt utför analyserna.

Detta beror på att de är fullt sysselsatta med Covid-19 analyser. Vi får ge oss till tåls. Men vattnet uppges även här ha gott flöde och vara klart och gott att dricka. Denna källa har Ljungskile Rotaryklubb, Rotary Doctors och distrikt 2360 som sponsorer.

En lite flicka och hennes mamma fyller vattendunkar i Aseka källan när källan fyller ett år.
En liten flicka och hennes mamma fyller vattendunkar i Aseka-källan när den fyller ett år.
Flickan bär fem liter och mamman 20 liter på huvudet vid Aseka-källan.
Flickan bär fem liter och mamman 20 liter på huvudet vid Aseka-källan.
Bra flöde i Kadiwa källan efter ett år.
Bra flöde i Kadiwa källan efter ett år.
En hel familj hämtar sitt vatten i den numera ettåriga Kadiwa-källan.
En hel familj hämtar sitt vatten i den numera ettåriga Kadiwa-källan.
Översätt/Translate »