Emulugunga- och Kalarakällorna klara

Nu är Kalara- och Emulugungakällorna klara. De fungerar utmärkt och vattnet är rent och fritt från E-Coli bakterier.

Film från invigningen av källan i Emulugunga.

Kalarakällan har Vänersborg Aurora som sponsorklubb tillsammans med Rotary Doctors, och Emulugungakällan har Orust RK ihop med Rotary Doctors som sponsorer.

Ovan finns en liten film från öppnandet av källan i Emulugunga. Den sponsras alltså av Orust Rotaryklubb och hedrar minnet av Erik Norström.

Jacinta Karimi, vår ovärderliga projektledare på plats i Kenya, håller ett litet tal, fyller den första hinken, sedan är det kö ner till det frisk rinnande vattnet! Jacinta skriver också i slutrapporten att det inte bara är Emulugungaborna som hämtar vatten här, utan även människor från närliggande byar.

Analysresultatet från Emulugunga är helt utan anmärkning.
Analysresultatet från Emulugunga är helt utan anmärkning.
Det är kvinnor och barn som hämtar vatten i Emulugunga.
Det är kvinnor och barn som hämtar vatten i Emulugunga.
Efter invigningen blev det kö till källan i Emulugunga.
Efter invigningen blev det kö till källan i Emulugunga.
Även analysresultatet från Kalara är helt utan anmärkning.
Även analysresultatet från Kalara är helt utan anmärkning.
Vattnet rinner friskt och bra i Kalara.
Vattnet rinner friskt och bra i Kalara.
Även i Kalara är det kvinnorna och barnen som hämtar vattnet.
Även i Kalara är det kvinnorna och barnen som hämtar vattnet.

Översätt/Translate »