Bwayi- och Kokwokällorna klara!

Arbetet med vattenkällorna i Kenya löper på som planerat. Under juli månad blev två nya källor skyddade. Det är Bwayi och Kokwo källorna som nu är färdigställda.

Båda källorna fungerar utmärkt med bra flöde av klart vatten. Det enda problemet är att vattenanalyserna inte kunnat utföras ännu. Det beror på att de statliga laboratorierna som utför dessa tester är överbelastade av tester för Covid 19. Pandemin har nu även drabbat Kenya. Vi får ge oss till tåls.

Vi förmodar att Jacinta och medarbetarna i Kenya informerar byborna att koka vattnet tills vi har ett analyssvar.

Ljungskile RK står som sponsor för Bwayikällan tillsammans med Rotary Doctors, Rotarys U-fond och distrikt 2360 genom distriktsbidraget.

Kokwokällan har Uddevalla Skansen RK som huvudsponsor tillsamman med Rotary Doctors, Rotarys U-fond och distrikt 2360.

I och med dessa två källor från juli månad har vi nu byggt 75 skyddade källor sedan starten 2005.

Bwayikällan med rent, flödande vatten.
Bwayikällan med rent, flödande vatten. Vi väntar bara på vattenanalysen, men allt ser mycket bra ut för övrigt!
Bwayikällan är redan utnyttjad för fullt.
Bwayikällan är redan utnyttjad för fullt. Det är nästan kö för att få fylla vatten.
Kvinna med 20 liter vatten på huvudet. på väg hem från Bwayikällan.
Kvinna med 20 liter vatten på huvudet på väg hem från Bwayikällan.
Kokwokällan används redan.
Kokwokällan används redan. Lycka är att få bära hem rent vatten!
Kokwokällans flöde undersöks.
Kokwokällans flöde undersöks av en myndighetsperson.
Medlemmar i Kokwokällans vattenvårdskommitté är mycket nöjda.
Medlemmar i Kokwokällans vattenvårdskommitté är mycket nöjda.
Översätt/Translate »