Aseka- och Kadiwakällorna på gång i Kenya

Kadiwakällan som den ser ut idag.

Trots Coronapandemin fortsätter arbetet med vattenprojekten i Kenya. Övrig verksamhet inom Rotary Doctors är mycket begränsad. Jacinta har föreslagit två nya källor att skyddas under juni/juli. Dessa är Aseka- och Kadiwakällorna.

Byarna är belägna i närheten av Kakamega norr om Victoriasjön. Förslaget är att Uddevalla Skansen får stå som sponsor för Asekakällan och Ljungskile för Kadiwa.

Som man kan se på bilderna är det mycket bra om dessa båda källor blir skyddade – det verkar vara ett akut läge beträffande kvalitén på vattnet.


Vattnet är långt ifrån rent i Kadiwakällan just nu…

 

… liksom i Asekakällan.

 

 

Översätt/Translate »