Arbetet med källan i Ebubambula pågår!

Plattan vid utloppet förbereds.

Arbetet med källan i Ebubambula pågår för fullt!

Muren är byggd och ett dike för spillvattnet är grävt. Det återstår att gjuta trappan, samt att gräva ut själva vattenhålet – den ursprungliga källan och fylla den med sten och grus och täcka den. Under arbetets gång leder man vattnet förbi arbetsplatsen. Denna källa beräknas bli klar i månadsskiftet september – oktober. Då får vi nya bilder och slutrapport.

Denna källa sponsras av Uddevalla Skansen Rotaryklubb ihop med distrikt 2360, U-fonden och Rotary Doctors.

Arbete med utloppsdiket.
Arbete med utloppsdiket.
Plattan vid utloppet förbereds.
Plattan vid utloppet förbereds.
Färdiggrävt. Nu börjar själva bygget.
Färdiggrävt. Nu börjar själva bygget.
Själva utloppet är klart.
Själva utloppet är klart. Nu fattas reningsfilter av grus och sten, samt ingång för dem som ska hämta vatten.
Översätt/Translate »